DELA
Foto: PRIVAT

Lärde ryssar om Åland

– I dag vet talrika gamla Sovjetstater mer om Åland än de gjorde innan konferensen, skriver lagtingsledamot Jörgen Pettersson (C) i ett pressmeddelande.

Pettersson höll i egenskap av president för Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) tal på Commonwealth of Independent States (CIS) årsmöte i St Petersburg nyligen. CIS består av före detta Sovjetstater och kan kallas för ett östblockets EU.

– I talet lyfte jag bland annat behovet av samtal parlamenten emellan för att öka förståelsen för varandras vardagar och därmed skapa tryggare samhällen för alla. Vi är skyldiga inför våra väljare att nå kompromisser och lösningar även på komplicerade frågor. Detta är något vi på Åland känner bättre än de flesta till följd av vår historia. Tack vare politiska överenskommelser för nästan etthundra år sedan har vi lyckats skapa ett internationellt garanterat demilitariserat, självstyrt och neutraliserat välfärdssamhälle i Östersjön. (tt-s)