DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lärarbostäderna rivs på sommaren

Infrastrukturnämnden i Mariehamn har godkänt förslaget att lärarbostäderna vid Strandnäs skola ska rivas.

Men nämnden vill att de boende i byggnaden ska få tid att hitta en annan bostad och att rivningen genomförs då skolan har sommarlov.

Frågan om Ålandsvägens ombyggnad bordlades till nämndens nästa möte i oktober. (tt-s)