DELA
Foto: Pressbild

Lantrådet och kansliministern i Bryssel

Lantrådet Katrin Sjögren och kansliminister Nina Fellman besökte Bryssel i går och i dag.
Under sitt besök träffade lantrådet och kansliministern den finska respektive svenska ambassadören till EU samt flertalet Europaparlamentariker. Besöket syftade främst till att träffa de för Åland viktigaste samarbetspartners, men även att informera om behovet av reformerade upphovsrättsregler på EU-nivå, rapporterar Julia Lindholm, åländsk specialrådgivare i Bryssel.

Lantrådet och kansliministern inledde besöket i Bryssel med att träffa Finlands ständiga representant till EU, ambassadör Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve (till vänster på bilden), Sveriges ständiga representant till EU, ambassadör EU Anders Ahnlid, samt Finlands vice-ambassadör till EU Marianne Huusko-Lampinen för att informera om för Åland viktiga EU-frågor och etablera kontakterna för ett fortsatt samarbete.

Förutom att få en övergripande bild av situationen i EU just nu, informerade lantrådet och kansliministern om problematiken kring upphovsrätten som finns på Åland.

EU-kommissionen håller som bäst på att bereda en revidering av satellit- och kabeldirektivet vilket ska presenteras senare under våren.

– Att knyta kontakter är viktigt och vi har i Bryssel träffat samarbetspartners som liksom Åland vill se en modernare upphovsrätt, sade lantrådet Katrin Sjögren.