DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lantbrukarpar döms för djurskyddsbrott

Ett lantbrukarpar döms för djurskyddsbrott och miljöbrott men får inget straff av Ålands tingsrätt. Domstolen tycker att det vite på 18 500 euro som redan ålagts paret är tillräckligt.

Lantbrukarparet dömdes för djurskyddsbrott eftersom de inte har byggt en ligghall för sina köttdjur trots flera uppmaningar av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM. Tingsrätten dömde även paret för djurskyddsbrott eftersom en skadad tjur inte har slaktats i tid vilket innebar extra lidande för djuret.

Lantbrukarna har enligt tingsrätten även gjort sig skyldiga till miljöskyddsbrott eftersom de inte har byggt en vattentät gödselstad, ett krav för en gård med över 30 djur.

Under rättegången ifrågasatte försvaret ansvarsfördelningen för gården och skötseln. Lantbruket drivs som enskilt bolag av mannen och försvaret hävdade att enbart mannen kunde åtalas, kvinnan har bara arbetat för företaget och har inte haft någon beslutanderätt.

Tingsrätten ansåg däremot att både kvinnan och mannen har tagit hand om lantbruket och båda har det som primär inkomstkälla, oavsett bolagsform är båda ansvariga.

Åklagarens yrkande om djurhållningsförbud förkastades av tingsrätten. Vid inspektion har alla djur, förutom den skadade tjuren, visat sig vara friska och vid gott hull och rätten gör bedömningen att djuren inte lever under sådana förhållanden att djurhållningsförbud skulle vara motiverat.

Eftersom ett vite på 18 500 euro redan har ålagts paret behövs inget ytterligare straff, enligt tingsrätten.