DELA

Långt körförbud för rattfylleri

Ålands tingsrätt fortsätter döma ut långa körförbud för rattfylleri, trots att hovrätten i Åbo anser att det strider mot grundlagen.
En manlig bilförare blåste 0,63 promille när han i oktober i fjol körde i Västra hamnen i samband med en färjeankomst. Med sig i bilen hade han en passagerare.

Mannen medger gärningen men har i en skrivelse åberopat strafflindring. Där uppger han att det är första gången som han bryter mot åländsk lag och att han tidigare medverkat med polisen i ett annat ärende. Ålands tingsrätt anser inte att det utgör grund för strafflindring. Han döms för rattfylleri till 38 dagsböter på totalt 266 euro, samt körförbud till mars 2018.

I samband med körförbudet nämner tingsrätten Åbo hovrätts rattfylleridom från den 10 januari. Där har hovrätten ansett att de åländska körförbudens längd försätter personer i ojämnlik ställning mellan Åland och riket och att det strider mot grundlagen. Den åländska körkortslagstiftningen anses av hovrätten kränka personers rätt till likhet inför lagen.

Tingsrätten skriver i domen att själva poängen med Ålands självstyrelse är att lagstiftningen mellan Åland och riket kan vara olika. Att hovrätten inte varit enhälligt i avgörandet beaktas och därför finner tingsrätten inte belägg för att anse att körförbudet står i uppenbar strid med grundlagen.