DELA

Långt körförbud blev åter ändrat

Ålands tingsrätt utdömde körförbud till den 15 februari 2019 för en man som fällts för grovt rattfylleri, Åbo hovrätt kortade det med över ett år.
”Åbo hovrätt har ändrat längden på ännu ett körförbud som dömts ut av tingsrätten enligt den åländska trafiklagstiftningen.

Men domstolen fick mothugg av den egna föredraganden Rickard Grönqvist.”

Så inleddes en artikel i Nya Åland den 19 september, samma text kunde användas igen med smärre ändringar.

Nu handlar det om en man, född 1990, som i april dömdes av tingsrätten till 60 dagar villkorligt fängelse, dagsböter på sammanlagt 800 euro och det nämnda körförbudet.

Mannen, som anger att han för sin försörjning har behov av körkort, överklagade till Åbo hovrätt som fastställde att körförbudet gäller tills den 5 oktober 2017, alltså i torsdags.

Liksom vid tidigare liknande avgöranden är motiveringen att tillämpningen av ”körkortslagen för Åland vad gäller bestämmelsen om körförbudets minimilängd på ett uppenbart sätt kränker [den dömdes] grundlagsenliga rätt till likhet inför lagen.” Detta eftersom det i motsvarande rikslag, enligt hovrätten, skulle ha utdömts bara cirka sex månaders körförbud.

Och liksom vid den nämnda domen i september anser hovrättens föredragande Rickard Grönqvist att hovrätten inte har någon anledning att ändra tingsrättens avgörande om körförbudets längd.

Läs mer i måndagens Nya Åland!