DELA

Långnäs hamn delar ut 375 200 i dividend

Långnäs Hamn Ab:s omsättning under 2021 minskade 5,5 procent till 1,97 miljoner euro till följd av att anlöpen minskade till 3 069 (3 339). Räkenskapsperiodens vinst minskade till 268 069 euro (390 665) till följd av ökade avskrivningar.