DELA
Foto: Jonas Edsvik

Långnäs Hamn ab drygade ut kassan

Tack vare fler anlöp – 3 210 i fjol jämfört med 2 810 året före – ökade landskapsägda Långnäs Hamn Ab omsättningen till strax över 2 miljoner euro 2016. Rörelsevinsten sjönk med några hundra euro till drygt 744 000 euro. Räkenskapsperiodens vinst steg med en dryg tusenlapp till 599 400 euro.

Den balanserade vinsten uppgår nu till 5,56 miljoner euro. I genomsnitt har aktiebolaget haft elva anställda under året, tio män och en kvinna. Omräknat till heltid är arbetsplatserna åtta.

Styrelsen för Långnäs Hamn Ab föreslår inför bolagsstämman att drygt 412 000 euro betalas ut i vinst, 220 euro per aktie.