DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lång stadsdebatt om arenor – utan beslut

Alltför många frågor är obesvarade.

Med den motiveringen ville stadsfullmäktige på onsdagskvällen återremittera ärendet om fotbollens- och friidrottens arenor.
Den livliga debatten om arenorna pågick ännu vid Nya Ålands pressläggning men förslaget om återremiss hade då redan vunnit understöd.

Behöver lilla Mariehamn verkligen satsa miljoner på en helt ny arena då den befintliga WHA-arenan de facto kan byggas om och fortsätta tjäna både fotbollen och friidrotten?

Det var en av de centrala frågorna i debatten. Många svarade ja, det är dags att ge friidrotten det den önskar och behöver för att kunna utvecklas.

Men det var ett ja med flera förbehåll och då huvudsakligen ekonomiska.

– Hur mycket pengar kan staden räkna med att få av landskapet, vad blir skattebetalarnas andel av kalaset och hur ska kultur- och fritidsnämnden klara av de höga driftskostnaderna inom sina ramar, undrade Roger Jansson (MSÅ).

En annan fråga som diskuterades mycket var konstgräs kontra hybridgräs.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Barbro Sundback (S) berättade att frågan om hybridgräs väcktes först sent i planeringsskedet och att det alternativet vinner med ökad kunskap om miljöaspekterna.

Åsikterna om vilket gräs man ska välja gick dock kraftigt isär i debatten