DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landsortskritik mot räddningsmyndighet

Staden får för mycket makt, förslaget strider mot lagen och det saknas en ekonomisk konsekvensanalys.

Förslaget till en gemensam ny räddningsmyndighet får kritik av landskommunerna.
Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) har lämnat in ett utlåtande över landskapsregeringens lagförslag om en gemensam administrativ räddningsmyndighet för hela Åland.

RÅL presenterar långt samma kritik som myndighetens huvudman, Jomala kommun, redan har fört fram. Man framför bland annat att Mariehamns stad skulle få alltför mycket och ensidig makt och att det inte är bra att koppla ihop räddningsmyndigheten med den operativa verksamheten vid stadens räddningsverk.

Inte heller RÅL vill att räddningsmyndigheten ska ha något att göra med alarm- och ambulansverksamheten som man anser att inte är laglig eftersom den inte upphandlats enligt EU:s direktiv.

RÅL anser att man kan ifrågasätta lagligheten också i ärendets beredning och hänvisar till förvaltningslagen och kommunallagen.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!