DELA

Landskapstopp leder Kumlinge

Finansminister Mats Perämaa har valts till ordförande för kommunfullmäktige och talman Gun-Mari Lindholm till ordförande för kommunstyrelsen i Kumlinge.

Mia Hanström är fullmäktiges första vice ordförande och Ingrid Nygård-Sundman andra.

Alexandra Blomqvist är vice ordförande i kommunstyrelsen och de övriga ordinarie ledamöterna är Åke Sundman, Satu Numminen och Stefan Prokupek. (tt-s)