DELA

Landskapsstöd för två brandbilar

Landskapet betalar största delen av kostnaden för en ny räddnings- och släckningsbil till Geta kommun. 290 000 euro bedöms vara en skälig anskaffningskostnad. Geta tillhör bosättningsstrukturgrupp tre och då är landskapsandelen 65 procent, högst 185 500 euro.

Sund får ett liknande förhandsbesked. Kommunen tillhör bosättningsstrukturgrupp två och då är landskapsandelen för en ny brandbil 55 procent, i det här fallet högst 159 500 euro.