DELA
Foto: Stefan Öhberg

Landskapsregeringen vill höja stödet för eko-odling

Fler än landskapsregeringen räknat med har sökt stöd för ekologiskt odlande.

Nu föreslår landskapsregeringen att flytta över nästan tre miljoner euro för att finansiera stödet.
Intresset för ekologiskt odlande är långt större än vad landskapsregeringen räknat med. Redan under det första året av den här programperioden för landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) ansöktes det om mer än 1 000 hektar mer än man budgeterat för ekologisk produktion.

– Att så många visat intresse för ekologiskt odlande ser regeringen som något mycket positivt då man strävar efter att nyttja naturresurser på ett hållbart sätt och bevara den biologiska mångfalden, säger landskapsagronom Sölve Högman.

Ändringsförslaget, som landskapsregeringen godkände på torsdagen, innebär att man flyttar över totalt 2 750 000 euro för att finansiera den ekologiska odlingen. Medlen tas från andra områden inom LBU-programmet.

– Omfördelningen kommer inte att drabba någon enskild producent. Det är ett stort program och vi har pressat luft ur vissa andra åtgärder, säger Sölve Högman.

Förslaget har skickats till EU-kommissionen för godkännande och svar väntas inom två månader.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

<”Byline tfn”>