DELA
Foto: Stefan Öhberg

Landskapsregeringen tar ”snabbutredningen” till JK

Landskapsregeringen går till hårt angrepp mot ett utkast till nya reserestriktioner från social- och hälsovårdsministeriet. Man anser att utkastet förnekar Ålands särställning och har därför tagit saken till JK.