DELA

Landskapsregeringen stöder regeringen

Landskapsregeringen stöder Finlands regerings beslut att dra tillbaka förslaget om att skära ner söndags- och övertidsersättningar och i stället införa reglementen om semesterpenningen och dess maximala nivå.

– Den planerade åtgärden är obekväm men påverkar inte en enskild yrkesgrupp utan alla anställda såväl inom offentlig som privat sektor, skriver landskapsregeringen i ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet.

Landskapsregeringen beklagar att förhandlingarna om samhällsfördraget bröt samman, och stöder regeringens arbete för att stoppa den växande skuldsättningen.

– Hållbarhetsgapet i landskapsekonomin bedöms vara cirka 20 miljoner euro vilket motsvarar statens hållbarhetsgap vid en jämförelse av befolkningsunderlaget. Landskapsregeringen har dock ännu inte tvingats till en faktisk upplåning för att finansiera de verksamheter landskapsregeringen ansvarar för.

Landskapsregeringen uppmanar arbetsmarknadsparterna att försöka hitta en överenskommelse om ett åtgärdspaket. (pd)