DELA
Foto: Joakim Holmström

Landskapsregeringen lovar tunnelutredning

Klockan 15.30 inleddes den nyligen tillträdda landskapsregeringens presskonferens då deras regeringsprogram offentliggjordes.

Här följer ett axplock ur programmet:

Landskapsregeringen avser att bygga en till till Föglö och kommer att inleda en utredning. Projekt östra Föglö ska förberedas som en naturlig fortsättning på tunnelprojektet.

Landskapsregeringen skriver också att föregående landskapsregeringens kortruttsprojekt på västra Föglö med elhybridfärja, bro och vägar, inte har ett parlamentariskt stöd. De avser nu att omförhandla färjavtalet och avbryta infrastrukturupphandlingen på västra Föglö.

Landskapsregeringen har dessutom en målsättning om att minst två gamla färjor byts ut genom totalentreprenader som ska ersätta nuvarande driftentreprenader då de förfaller.

Kommunreformslagarna kommer att ändras så att frivilliga samgåenden möjliggörs.

”Målsättning är att det ska ske frivilliga samgåenden inom tidigare givna ramar, exklusive skärgården”, skriver de.

De lovar en översyn av landskapsandelssystemet där samverkan mellan kommunerna premieras och kommunsammanslagningar främjas. För att trygga basservicen i de minsta kommunerna är de beredda på att bevilja särskilt stöd under en övergångsperiod.

Den nya landskapsregeringen slopar den föregående landskapsregeringens idé om en tillväxt- och hållbarhetsfond som skulle förvalta PAF-medel. Istället kommer de att reservera medlen i budgeten och tänker utse en ny parlamentarisk kommitté som får i uppdrag att föreslå riktlinjer för användningen av PAF-medel.

En klimatlag kommer att utarbetas under mandatperioden.

”Lagen ska innehålla långsiktiga mål för utsläppsminskningar, tydliga delmål och handlingsplaner för alla sektorer. Beredningen av lagen ska ske med bred förankring i samhället”, skriver de.

Landskapsregeringen kommer att värna om vårfågeljakten och de ser ett behov att minska mink-, mårdhund-, säl- och skarvstammen. De överväger också åtgärder för att minska på örnstammen.

Patientavgifterna inom ÅHS kommer att ses över under mandatperioden. Dels för att trygga de socioekonomiskt svaga men också för att det ”ekonomiska läget fordrar en starkare självfinansiering”.

En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att utreda behovet av en modernisering av närings- och jordförvärvslagstiftningen.