DELA

Landskapsregeringen kräver samma undantag som i norr

Landskapsregeringen beslöt under torsdagen att skicka ett skarpt formulerat brev till statsrådet, med anledning av de orättvisa beslut om undantag från coronarestriktionerna som fattats i Helsingfors tidigare i veckan.

Man kräver samma undantag som i norra Finlands gränsregioner och påpekar att Åland återigen inte konsulterats och informerats så som självstyrelselagen anger.

”Den av statsrådet 31.8.2021 antagna förordningen måste även omgående ändras så att Åland som gränsregion och Norrtäljeområdet samt Roslagenområdet i Sverige likt gränsregionerna i norra Finland omfattas av undantaget från intyg- och testkrav i smittskyddslagen”, skriver man bland annat.

Man uppger också att man ser mycket allvarligt på att statsrådet ”upprepade gånger trots formella påpekanden bryter mot både hörandekrav och språkkrav som framgår av 33 § och 38 § självstyrelselagen för Åland. Detta gäller speciellt i frågor som rör den fria rörligheten över gränser som är en väsentlig fråga för hela det åländska samhället.”

Nya Åland har sedan i tisdags upprepade gånger försökt att få Social- och hälsovårdsministeriet att uttala sig om de nya bestämmelserna. Än så länge har ingen tjänsteman svarat vare sig via mejl eller på telefon.