DELA

Landskapsregeringen informerade om vindkraftsfrågan

Regeringen informerade igår, fredag, självstyrelsepolitiska nämnden om vad som hände när vindkraftsöverenskommelsen sprack.

– Det har skett en klimatförändring i Helsingfors, säger talman Johan Ehn (M).

Nämnden delar landskapsregeringens besvikelse över agerandet i Helsingfors och man upplever att riket är orsaken till den förtroendeklyfta som nu visar sig. De tre landskapsregeringar som har jobbat med den här frågan har enligt nämnden gjort ett bra jobb för att ro vindkraftspaketet i hamn. Nu är det viktigt att Åland och Finland jobbar på att överbrygga den klyfta som har skapats.

– Vi blev glada om att bli informerade om att statsminister Juha Sipilä är på väg till Åland i mars, säger talman Johan Ehn.

Tydligare ramar

Ett sätt att återbygga förtroendet mellan Åland och rikskollegorna är att skapa tydligare ramar för hur samarbete och överenskommelser ska bli verklighet. Ehn tror att parterna måste hitta en tydlighet med grund i juridiken för att inte vindkraftssveket ska upprepa sig.

Hur ska ni jobba för att bygga upp förtroendet?

– Nämnden uppmanar till att fortsätta ta tag i projekten som ligger på axeln Helsingfors–Mariehamn. Att återställa förtroendet bygger på att vi får kvitton på att politiska löften infrias.