DELA
Foto: Ida Jansson

Landskapsregeringen: Fortsatt förbud mot evenemang med över 500 personer

Landskapsregeringen har beslutat att hålla kvar vid tidigare restriktioner och förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland.

Beslutet innebär att landskapsregeringen inte sänker det tidigare maxantalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Beslutet är taget utgående från Finlands regerings riktlinjer om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Man meddelar att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer emellertid kan ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras.

Beslutet träder i kraft den 1 september 2020 och upphör den 30 september 2020 klockan 24.00.