DELA

Vårdö får en ny bro

”Landskapsregeringen förordar alternativet med ny bro i läge bredvid befintlig.”

Det sades vid dagens presskonferens.
Ian Bergström, projektledare vid trafikbyrån, har nyss skickat ut den presentation som gjordes vi presskonferensen.

Det som talar för en ny bro är, enligt presentationen, följande punkter:

– Kvalitetsmässigt bättre slutprodukt

– Längre livslängd!

– Mindre risker under byggskedet (trafik, kvalité, miljö, arbetsmiljö, ekonomi)

– Bättre nyttjande av samhällsmedel – lägre nuvärde

– ”Vi lämnar ingen skuld till barnen”

Nu fortsätter man med planering för att ersätta bron med en ny.

Detta ska kunna vara förverkligat inom 2,5 – 3 år.