DELA
Foto: Stefan Öhberg

Landskapsregeringen: Fastighetsverkets protokoll offentliga

Landskapsregeringen anser att fastighetsverkets styrelseprotokoll är offentliga handlingar som inte ska hemlighållas. Det framfår av det utlåtande regeringen gjort till justitiekanslern.
Landskapsregeringen har gett sin syn på konflikten mellan juristen Marcus Måtar och landskapets fastighetsverk angående fastighetsverkets protokoll och huruvida de är offentliga handlingar eller inte.

I utlåtandet skriver landskapet att när landskapslagen om landskapets fastighetsverk antogs gjordes även en ändring om allmänna handlingars offentlighet, som jämställer landskapets affärsverk med myndigheter när det gäller allmänna handlingars offentlighet. Det här betyder att fastighetsverkets styrelseprotokoll är allmänna handlingar.

Därmed delar inte landskapsregeringen fastighetsverkets syn på protokollen. Fastighetsverket argumenterar att verket drivs som ett aktiebolag, vilket gör att styrelseprotokollen inte är offentliga.

Landskapsregeringen anser att fastighetsverket ska drivas enligt företagsekonomiska grunder och så lång som det är möjligt som ett aktiebolag, men eftersom fastighetsverket inte är en egen juridisk person, utan en del av den juridiska personen landskapet Åland, är det ”av grundläggande betydelse att både verksamheten och beslutsfattandet omfattas av offentlighetslagen”.

Läs mer i måndagens Nya Åland!