DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>BARN SOM LÄSER Landskapet satsade förra året på läsbefrämjande åtgärder genom att anställa Elspeth Randelin som projketledare. Nu är pengarna slut och barn ska förmås läsa på andra sätt. Bilden är tagen under Femmornas bokfest för ett par år sedan.

Landskapets läsprojekt avslutas 2016

Under 2016 ska läsprojektet där Elspeth Randelin varit anställd som samordnare fasas ut.

– Från början var det aldrig tänkt att bli ett treårigt projekt, utan ett ettårigt. Tre år var ett önsketänkande, säger Elisabeth Storfors, chef för utbildningsbyrån.
Sommaren 2014 stod det klart att landskapet satsar på läsning. Elspeth Randelin anställdes som Ålands första samordnare för läsfrämjande insatser. Nästa år avslutas projektet.

– Någon läsambassadör handlar det strängt taget inte om. Lässatsningen var ett utvecklingsprojekt och som alla andra projekt har det en början och ett slut. I budgeten för 2016 står det att projektet ska fasas ut under året, säger Elisabet Storfors.

Att projektet nu läggs ner betyder inte att utbildningsbyrån är missnöjd.

– Det har löpt på bra och Randelin har jobbat på. Hon har nått föräldrar och skolor och försökt nå skolbiblioteken och barnomsorgen.

Varför avslutas projektet?

– En bidragande orsak är att pengarna tog slut. Men projekt är aldrig tänkta att pågå för alltid. Projekt ska stöda en verksamhet under en begränsad tid.

Kommer ett annat projekt istället att starta?

– Vi håller som bäst på att planera vad som ska följa, vi strukturerar upp oss. Tanken är att kommuner och skolor själva ska kunna fortsätta satsa på läsning.

Så utbildningsbyrån vill fortsätta satsa på läsbefrämjande åtgärder?

– Naturligtvis.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!