DELA

Landskapet vill diskutera rutiner

– Landskapsregeringen har för avsikt att mot bakgrund av de senaste händelserna på nytt ta upp diskussionerna med statsmakten om vilka rutiner och processer som kan utvecklas för att undvika misstag och befrämja en öppen dialog då meningsskiljaktigheter och problemställningar uppkommer.

Det skriver lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och minister Mats Perämaa (Lib) i sitt svar på oppositionens spörsmål ”Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att lösa den konstitutionella kris som råder mellan Åland och Finland…?”

Spörsmålet lämnades in efter riksregeringens förslag om en kraftig sänkning av klumpsumman i samband med den så kallade Sote-reformen.

– I ett led att öka kunskapen om samt förståelsen för självstyrelsen har landskapsregeringen och lantrådet bjudit statsrådets samtliga kanslichefer till Åland i maj månad, sägs också i svaret. (ms)