DELA
Foto: Andreas Dienert

Landskapet tar strid för fiskekvoter

Beslut om hur fiskekvoter ska fördelas mellan Åland och övriga Finland blir ett fall för Högsta domstolen.
Det skriver landskapsregeringen i ett skarpt formulerat brev till jord- och skogsbruksministeriet.

I brevet, som undertecknats av lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och vice lantrådet Camilla Gunell (S), understryks att ett ensidigt beslut från ministeriet om fiskekvotsfördelningen strider mot självstyrelselagen.

Därför kommer landskapsregeringen inte att låta sig bindas av ett sådant beslut och landskapets fiske får fortsätta som tidigare.

Läs mer i Nya Åland!