DELA

Landskapet stöder åtgärd mot skatteflykt

Landskapsregeringen stöder rikets radikala beslut att säga upp skatteavtalet med Portugal som ett led i kampen mot skatteflykt.

Men lagtinget måste också få säga sin åsikt.
Riksregeringen arbetar som bäst med att säga upp skatteavtalet med Portugal, en åtgärd som Finland aldrig gjort med något land tidigare. Orsaken är att man, trots flera års arbete med att omförhandla skatteavtalet, inte nått ett tillfredsställande resultat.

Så här förklaras problemen avtalet innebär för Finland:

”Det nuvarande avtalet hindrar Finland från att beskatta vissa pensioner som betalas från Finland om personen har sin hemvist i Portugal. Sådana pensioner är pensioner som inte utbetalas av staten, myndighet eller offentligt samfund baserad på arbete hos denna stat, myndighet eller offentliga samfund. Avtalet innebär därför en skattemässig uppmuntran till att flytta från Finland till Portugal. Utöver detta innebär avtalet att Finland inte kan beskatta inkomst för person med hemvist i Portugal från uthyrning av eller försäljning av aktielägenhet som finns i Finland och ägs av denna person. Dessa förhållanden är oförenliga med Finlands nuvarande skatteavtalspolitik. ”

Vissa delar av beskattningen ligger på kommunal nivå och berör därför Åland. I landskapregeringens svar uttalar man sitt stöd för uppsägningen, trots att den är radikal, om det inte är möjligt att komma fram till en överenskommelse. Man förutsätter att målsättningen efter det ska vara att upprätta ett nytt skatteavtal så att det inte blir problem med dubbelbeskattning som drabbar skattskyldiga.

Landskapsregeringen konstaterar dock att finansministeriet inte nämner lagtingets roll i skatteavtalet. Eftersom avtalet berör bestämmelser inom lagtingets lagstiftningsbehörighet, och lagtinget lämnade sitt bifall till skatteavtalet med Portugal 1971, måste lagtinget också ge sitt godkännande om att upphäva avtalet till de delar som berör landskapets beskattningsbehörighet skriver man i sitt svar.

Landskapsregeringens svar skickas till finansministeriet. (ns)