DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landskapet sparar över två miljoner

Två miljoner euro, drygt, sparar landskapet på de lägre socialskyddsavgifterna och indragna semesterpenningen som är följden av det så kallade konkurrensavtalet.

– Vi kommer att föreslå en minskning av anslagen i det första förslaget till tilläggsbudget som lämnas i april. Inbesparingarna kommer verksamheterna till godo, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).