DELA
Foto: Michael DonaldsÖVERKLAGAS INTE Åsikterna går isär om den nya detaljplanen för Kastelhom. Museibyrån efterlyser andra alternativ för det planerade hotellet vid smakbyn men landskapsregeringen har nu beslutat att inte besvära sig mot planen.

Landskapet säger ja till Smakby-hotellet

Landskapet besvärar sig inte mot detaljplanen för nya hotellet vid Kastelholms slott.

Med det beslutet går man emot museibyrån.
Detaljplanen för Smakby-området i Kastelholm i Sund kan inte godkännas, anser landskapets museibyrå som vill att planen överklagas. Men landskapets infrastrukturavdelning ser ingen orsak till att man skulle göra det.

Det gör inte heller kansliminister Wille Valve (MSÅ) som i onsdags beslöt att landskapsregeringen inte lämnar in något besvär.

Med det krockar två olika intressen inom landskapsregeringen.

Infrastrukturavdelningen har övergripande ansvar för plan- och byggfrågor medan museibyrån, som lyder under utbildnings- och kulturavdelningen, har ansvaret för landskapets kulturminnen.

I sitt yttrande påpekar museibyrån att det finns goda skäl till att landskapet i egenskap av närmaste rågranne inte skulle godkänna det nya planförslaget.

Museibyrån anser bland annat att man inte i tillräcklig grad har beaktat de åsikter som fördes fram då det första planförslaget ställdes ut och byrån är också kritisk mot att Sunds kommun inte ställde ut den ändrade nya planen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!