DELA

Landskapet och staden håller fast vid dockan

Pommerndockans finansiärer följer debatten – men någon tanke på att ändra inriktning på projektet har de inte.

– Landskapsregeringen står fast, säger finansminister Mats Perämaa.
Vad är bäst för Pommern, en betongdocka eller bottenreparation på varv? Vad blir billigast, vad är värdigt den gamla dam som segelfartyget är?

Debatten har rasat flera veckor i Nya Ålands spalter och den planerade dockan har fått utstå mycket kritik. Frågan har också ställts om det är skäl att tänka om trots att upphandlingen nu har kommit så långt att anbuden öppnas den 24 oktober.

Landskapet har tidigare lovat att finansiera Pommerns docka med fem miljoner euro. Det löftet gäller fortfarande, slår Mats Perämaa fast.

– Det är bra att diskussionen förs och vi följer förstås med den. Men än så länge handlar det om ett åsiktsutbyte.

Han hänvisar till att både Mariehamns stad och Pommernkommittén med hjälp av experter har kommit fram till att en docka är den bästa lösningen.

Men har det gjorts någon ordentlig genomgång av alternativen?

– Vi har haft en dialog kring osäkerheten om vad dockan kostar att bygga. Anbuden får visa vad kostnaden blir. Om staden tycker att det finns skäl att fundera vidare så är jag beredd att diskutera. En finansminister tycker alltid att det är bättre om det blir billigare.

Inte heller stadsdirektör Barbara Heinonen har ändrat åsikt.

– Beslutet är att det blir bäst med en docka och jag tycker inte att den blir så skrymmande som det har sagts i debatten.

Också hon hänvisar till anbuden som öppnas om ett par veckor.

– Om det visar sig att skillnaden är stor mot vad som budgeterats måste vi titta på det på nytt.

Staden har budgeterat 1,5 miljoner euro för Pommerndockan. Både landskapet och staden är tydliga med att mera pengar inte skjuts till om det visar sig att projektet blir dyrare än budgeterat.