DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>VÄLDIGT BRA OCH POSITIVT Så beskriver näringsminister Camilla Gunell gårdagens möte med Orkla.

Landskapet lockar Orkla med tio åtgärder

Landskapsregeringen har tagit fram tio stycken åtgärder som ska få Orkla att fortsätta produktionen i Haraldsby. Om åtgärderna är tillräckliga klarnar i maj.

I går träffade näringsminister Camilla Gunell (S) Orkla confectionery & Snacks Pasi Flinkman, Christer Söderström och Kjell Weckström med anledning av den nedläggningshotade chipsfabriken i Saltvik Haraldsby.

– Alla diskussioner som vi har löper framåt bra och det är väldigt konstruktivt. Lyckas vi så kommer det att främja näringslivet i ett brett perspektiv och få flera positiva synergieffekter också för primärnäringarna, sade Gunell efter mötet.

Landskapsregeringen har bland annat lagt fram en lista med tio stycken åtgärder. Bland åtgärderna finns allt från potatisodlarnas möjlighet till bevattning, till elpriser, marknadsförning, vatten- och avloppspriser. Men vilka de exakta åtgärderna är presenteras först när landskapsregeringen vet om ”allt går i lås eller inte”.

– Det är mycket fina åtgärder på gång. Nu hoppas jag att de är tillräckliga så att Orklas ledning beslutar sig för att fabriken får vara kvar och vi kan gå vidare tillsammans, säger Gunell.

Om fabriken får fortsätta eller läggs ner ska Orkla ge besked om i maj.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!