DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landskapet kan inte kräva särskilt kollektivavtal

Landskapsregeringen kan inte kräva att anbudsgivare är anslutna till ett visst kollektivavtal. Det klargör Sten Schauman, upphandlare på infrastrukturavdelningen. – Det finns inget allmänt bindande avtal för sjöfarten, och då får anbudsgivaren teckna vilket avtal de vill.