DELA
Foto: Erkki Santamala

Landskapet inte skyldigt att hjälpa Sottunga

Enligt den nuvarande lagstiftningen ansvarar inte landskapet för insolventa kommuner som inte kan betala sina skulder. En kommun som räknar med landskapets stöd är skuldsatta Sottunga, men landskapet är alltså inte skyldigt att hjälpa till.

– Juridiskt är det oklart vad som kommer att hända, säger juristen Mikael Juresta.
I gårdagens tidning skrev Nya Åland om att Sottunga kommun befinner sig i ekonomiskt trångmål. På grund av den åldrande befolkningen och avsaknad av inflyttning blir de sociala kostnaderna för stora för Sottungas ekonomi. Kommunstyrelse ordförande Björn Rönnlöf ser dystert på framtiden och tror inte att kommunen kommer att klara sig på egen hand länge till. Han förlitar sig dock på att landskapet kommer att backa upp kommunen och finna en lösning. Enligt Mikael Juresta, jurist på landskapets regeringskansli, så är landskapet inte juridiskt skyldigt att komma till Sottungas undsättning. De enskilda kommunerna ansvarar själva för den lagstadgade välfärdsservicen, så som skola, sjuk- och åldringsvård.

”Inte tagit sitt ansvar”

– Den lokala autonomin är stark hos de åländska kommunerna. De har makt över skattöret men ansvarar också själva för att planera ekonomin och producera välfärdsservicen. Landskapet har ingen skyldighet att stå för den. Landskapsregeringen betalar 34,5 miljoner euro till kommunerna i landskapsandelar. I Finland har staten möjlighet att tvångsförvalta en kommun om den blir insolvent – en sådan lagstiftning saknas på Åland. Lagstiftarna har inte tagit sitt ansvar över att förnya lagen, säger Juresta.

– Sottunga har hamnat i den här situationen på grund av för låga inkomster och en föråldrad lagstiftning, säger Juresta.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!