DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landskapet inrättar vattenjour

– När det gäller ökat uttag ur sjöar med miljötillstånd följer landskapsregeringen situationen noga och inrättar från och med idag en vattenjour dit man kan ringa eller maila ifall uttagsnivåerna närmar sig max och där behov av ökat uttag finns, meddelar vice lantrådet Camilla Gunell.

Meddelandet fortsätter:

Det regn som kom under helgen har gett ett något bättre vattenstånd i vissa sjöar, men inte i alla. Därför finns nu beredskap att fatta beslut om en ny lägsta nivå i enskilda fall, men inte att ge generella tillstånd om obegränsade uttag.

LR föreslår därför i det här skedet att de jordbrukare som är i behov av ökat uttag av bevattningsvatten ringer vår Vattenjour tel nr 0457 350 05 27 eller mailar helena.blomqvist(at)regeringen.ax LR utreder i snabb takt ärendet och har beredskap att om möjligt fatta beslut i enskilda fall, snarare än att utfärda generella bestämmelser eftersom situationen skiljer sig mellan olika vattentäkter.

Vattenjouren är en expertgrupp som kan göra bedömningar och bistå landskapsregeringen i dess beslutsfattande. I Vattenjouren ingår representanter från landskapets miljöbyrå, Ålands Vatten, ÅMHM och Husö biologiska station. Landskapsregeringen har också varit i direktkontakt med många jordbrukare och djurhållare för att klargöra de konkreta behoven.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!