DELA
Foto: Erkki Santamala

Landskapet förlänger avtal med Nordic Jetline

Landskapet förlänger avtalet med Nordic Jetline Finland Oy gällande trafik mellan Åva och Osnäs med Landskapsregeringens färja m/s Viggen. Avtalet förlängs till 2 juni 2020.

– Eftersom avtalet med Nordic Jetline Finland Oy har en förutsägbar kostnad är det mest

ändamålsenligt och resurseffektivt att utnyttja optionen istället för att göra en ny upphandling, skriver man i motiveringen till beslutet.

Landskapsregeringen anser att trafiken den närmaste tiden ska fortsätta i befintlig omfattning. Trafiken behövs till exempel för att invånarna på Brändö ska kunna ta sig till och från arbete, för ärenderesor och leveranser till och från hela skärgården via Osnäs.

Avtalet går egentligen ut den 2 juni 2019, men landskapet har en ensidig option om att förlänga avtalet för tolv månader. (hh)