DELA

Landskapet fick danaarv

Fem fastigheter, två av dem på Åland och resten i Pargas, ingår i ett danaarv som har tillfallit landskapsregeringen.

De åländska fastigheterna väcker intresse, tre personer har lämnat in anhållan om att få överta dem. Men eftersom det är oklart hur mycket egendom som återstår i boet efter att alla skulder har betalats tar landskapet ställning till den frågan först i ett senare skede.

Landskapsregeringens avsikt är att sälja fastigheterna i Pargas först för att täcka boets skulder. Det i riket som inte behöver säljas av ekonomiska skäl tillfaller enligt lag staten.

Affärerna kräver lagtingets godkännande och tas upp i samband med den första tilläggsbudgeten 2016. (tt-s)