DELA

Landskapet: Anpassa hastigheten efter väglaget

Landskapet snöröjare har fullt upp med att underhålla vägarna efter helgens snöfall.

”På de mer trafikerade vägarna är vägbanan ojämn och spårig. På de mindre trafikerade vägarna är vägbanan relativt jämn och består av hårt packad snö.”, skriver landskapet i ett meddelande.

Vägunderhållet på huvudleder och vägar med genomfartstrafik prioriteras. Först och främst utförs isrivning och sandning och i andra hand undanröjs sikthinder och snövallar. Därefter kan vägunderhållet arbeta med att skapa utrymme för ytterligare snöfall.

”Trafikanter uppmanas att anpassa hastigheten efter rådande väglag så att farliga situationer inte uppkommer och skador inte uppstår på fordonet”, skriver landskapet.