DELA
Foto: Jonas Edsvik

Läkardom lär inte överklagas

Det faktum att läkaren fått sparken från ÅHS leder till att domen kanske inte överklagas från åklagarens sida.

– Hovrätten måste väga in en sådan omständighet.
Det säger kammaråklagare Mats Ljungqvist på internationella åklagarkammaren i Stockholm om torsdagens dom över ÅHS-läkaren. Läkaren fälldes för totalt nästan 800 olovliga dataintrång i knappt 400 patienters journaler under mer än tre år tills han blev fast i januari i fjol.

Läkaren dömdes i Stockholms tingsrätt till ett års fängelse, vilket automatiskt leder till att straffet är villkorligt eftersom gränsen går vid tolv månader. Han dömdes också till att ersätta de patienter, kollegor och bekanta för de kränkningar de åsamkats med mellan 5 000 och 10 000 kronor var, totalt upp emot 800 000 kronor när räntan räknas in.

Mats Ljungqvist är inte nöjd med att tingsrätten ansåg att de intrång som gjordes efter juli 2014, när en lagändring trädde i kraft, inte var grovt dataintrång. Läkaren hade vid minst 135 tillfällen tagit sig in i 34 patientjournaler från juli 2014 till januari 2015.

– Angrepp på den här typen av system orsakar en skada som kan mätas dels i pengar, dels i att allmänheten förlorar tilltron till systemet, konstaterar Mats Ljungqvist.

Flera av de drabbade patienterna har bett om att bli avstängda från patientjournalsystemet som en följd av det inträffade.

– Det betyder att det inte längre finns digitala patientjournaler för de här personerna och det innebär förstås en risk.

Enligt honom finns det ytterligare en aspekt som bör vägas in.

– Han har förfarit förslaget och varit noga med att skydda sin identitet när han gjort dataintrången. Han har använt sina tidigare kollegors användaruppgifter och fått det att se ut som om de har gjort intrången.

Men trots detta är det osäkert om han kommer att överklaga domen mot läkaren. Förklaringen är att han fick sparken från ÅHS omedelbart när domen kom.

Också det, som han säger, mycket kraftiga skadeståndet vägs in.

– Det höga skadeståndet och avskedandet är typiska omständigheter som hovrätten väger in. Så vi måste fundera på om det är någon idé att gå vidare.

Besvärstiden går ut den 17 november.