DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>ANPASSAT BIDRAG Snart kan det bli slut på lagtingspensionerna som de ser ut idag, allt pekar på att Åland går över till anpassningsbidrag istället.

Lagtingspensionerna kan snart vara väck

I torsdags inkom förslag till medborgarinitiativ för att avskaffa den tidigarelagda ålderspensionen till lagtingsledamöter.

Finansminister Roger Nordlund (C) säger att processen redan är igång.
– Vi diskuterade saken i lagtinget i januari och nu har den ansvarige tjänstemannen gjort en utredning och producerat en promemoria som föreslår att man ska frångå systemet vi har nu och istället införa anpassningsersättning på samma sätt som man har i Finland.

Om man går in för samma modell som Finland får lagtingsledamöterna ett bidrag i max tre år efter avlutat uppdrag, istället för att som nu få lyfta tidigarelagd pension fram tills att man fyller 65 år.

I riket avskaffades den tidigarelagda ålderspensionen från och med 2011, varför har den funnits kvar på Åland?

– Därför att 2011 gjordes det en reform av pensionslagstiftningen och i det skedet valde vi att inte göra de här förändringarna. Sedan har vi avvaktat tillkomsten av en arvodeskommission och att det skulle komma signaler från lagtinget.

Nordlund är förvånad över medborgarinitiativet, då han och den ena initiativtagaren, Magnus Lundberg, diskuterat saken.

– Magnus informerade att de tänkte göra det här och då informerade jag om vilken process som är på gång.

Läs mer i papperstidningen!