DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lagtingsman skriver till skattedirektör

Lagtingsledamoten Harry Jansson (C) anhåller i ett brev till skatteförvaltningens generaldirektör Arto Pirinen om att principerna för värdering av åländska fastigheter inte ändras under skatteåret 2018.

Bakgrunden är att impediment-klassad mark är befriad från fastighetsskatt för den som har en jord- eller skrogsbruksfastighet. Skatteförvaltningen har konstaterat att det finns markägare som inte beskattats för att dess fastigheter felaktigt har betraktats som gårds- eller skogsbruksenheter, och det ska nu ändras.

– Beskattningsvärdet för ett begränsat antal fastigheter kommer enligt de nya tillämpningsdirektiven att leda till drastiskt höjd skattebörda, skriver Jansson, som framhåller att han inte ifrågsätter beskattningen i sig.

Felet enligt honom är att landskapsregeringen och kommunerna inte i tid informerats och kunnat agera.

– För egen del vill jag, inte som ett hot utan som information, även meddela att jag har beredskap att anmäla skatteförvaltningens hantering av ärendet till justitiekanslern. En åtgärd som jag mer än gärna undviker att vidta, skriver Jansson.