DELA
Foto: Stefan Öhberg
Tommy Bärdén och Christoph Neymeyr är projektanställda av landskapet för att ta fram det nya systemet för lagtinget. Inledningsvis tänkte man att systemet skulle upphandlas och arbetet för det förbereddes. Till slut bestämdes det ändå att man skulle göra jobbet i egen regi med projektanställningar. En lösning som lagtingsdirektör Susanne Eriksson är mycket nöjd med.

Lagtinget mer öppet med nytt system

Större transparens, lättillgänglig information om var lagförslag ligger och så ska det bli lättare se vad de folkvalda i lagtinget gör – eller inte gör.