DELA
Foto: Stefan Öhberg

Lagtinget klubbade landskapsandelarna

Åland har ett nytt landskapsandelssystem och kommunerna har från och med nästa år ett inbesparingskrav på över fyra miljoner.

Omröstningarna i frågan slutade 14-11 till regeringspartiernas fördel.
Oppositionen och då huvudsakligen Centern vässte argumenten ytterligare ett snäpp då förslaget till nytt landskapsandelssystem skulle klubbas i går.

Vice talman Veronica Thörnroos (C) vädjade till regeringen att tänka om och utarbeta ett nytt system som inte leder till att redan svaga kommuner tvingas spara mera per invånare än de rikare kommunerna. Hon ville att hela lagförslaget antingen förkastas eller att regeringen ger ett nytt där, som hon uttryckte det, de regionalpolitiska särdragen beaktas så att basservicen på hela Åland kan tryggas.

Runar Karlsson (C) ser landskapsandelarna som mandatperiodens allra viktigaste ärende. Han anser att det är märkligt att man ställer det historiskt sett största inbesparingskravet på kommunerna trots att landskapets skatteintäkter ökat med 15–20 miljoner euro. Enligt honom blir följden att anställda inom dagis, skola och socialvård får gå samtidigt som kommunerna tvingas höja skatten.

Jörgen Pettersson (C) tror att ett hundratal tjänster nu försvinner och Harry Jansson (C) ser förslaget som ett medvetet drag från regeringen för att kullkasta kommunernas frivilliga arbete för den planerade gemensamma kommunala socialtjänsten KST.

– Synd att vi måste börja nästa mandatperiod med att ändra på systemet, sade Jansson.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!