DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>SKYDDSHEM Landskapet tar över finansieringsansvaret för Tallbacken, enligt förslaget.

Lagtinget enigt om skyddshem

Samtliga partier vill att landskapet ska börja betala för skyddshem.
Sällan har lagtinget varit så enigt som när det diskuterade lagförslaget om skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer. Både oppositionen och regeringspartierna var nöjda med lagförslaget som debatterades i går.

Som Nya Åland tidigare har berättar vill landskapsregeringen att landskapet axlar finansieringsansvaret av skyddshem. I dag är Ålands enda skyddshem Tallbacken som drivs av Mariehamns stad och delvis finansieras av de avgifter som kommunerna betalar för att deras kommuninvånare bor på skyddshemmet. För en natt har kommunerna betalat 298 euro per dygn.

I dagsläget råder olika praxis i kommunerna om huruvida kvinnan ska betala något för skyddshemsplatsen. Vissa kommuner tar betalt av de drabbade medan andra inte gör det. Enligt lagförslaget ska en plats på skyddshemmet vara helt avgiftsfritt för den drabbade.

Genom att låta landskapet tar över finansieringsansvaret vill regeringen försäkra sig om att alla kvinnor får hjälp. Kostnaderna beräknas bli mellan 100 000 och 200 000 euro. Enligt lantrådet Camilla Gunell (S), som presenterade lagförslaget, är det förslaget bra ur både de drabbades perspektiv och kommunernas och Mariehamns stad.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!