DELA

Lågt stöd för regeringen – tre mandat till ett eventuellt landsbygdsparti

Skulle det vara val i dag skulle den lösa grupperingen som diskuterar behovet av ett nytt landsbygdsparti ha vind i seglet. I Åland Gallup får partiet tre mandat. I första hand är det Ob- och C-väljare som byter.

Politiker i Ålands mer perifera kommuner – Centerpolitiker, men även dito från Obundna, Ålands framtid och Liberalerna – har under vintern hittat varandra i sitt missnöje med landskapsregeringens centraliseringspolitik. Centerveteranen och saltvikaren Runar Karlsson hör till gruppen och i en intervju tidigare i mars sade han att en del diskuterat att man borde starta ett nytt landsbygdsparti, eftersom man upplever att man inte får gehör för sina utmaningar i de existerande partierna. Såvitt Nya Åland känner till finns ännu inga konkreta planer, men i den senaste Åland Gallup ställdes frågan om deltagarna anser att ett sådant nytt parti – som vi här kallar landsbygdspartiet – behövs.

23 procent svarade ja. 11 procent av deltagarna är också beredda att rösta på partiet om det vore val i dag. Det motsvarar tre mandat i lagtinget. Landsbygdspartiet blir då fjärde största parti, efter Centern och Liberalerna, som är jämnstora med 22 respektive 21 procent i understöd, och Socialdemokraterna som får 16 procent.

Det nya landsbygdspartiet slår alltså Moderaterna, som får ett understöd på 9 procent, Hållbart initiativ, som får 7 procent i understöd och Obundna som sjunker till bara 6 procent i understöd. Det är ett av de lägsta resultaten för partiet i Åland Gallup sedan valet 2019.

Ser man på utvecklingen av stödet för regeringsblocket (Centern, Moderater, Ob och HI) för perioden efter valet är stödet nu rekordlågt: bara 44 procent. Det är bara ett fåtal gånger tidigare som regeringens stöd varit under 50 procent hittills under mandatperioden.

Många osäkra

Antalet osäkra är förhållandevis högt: 16 procent av deltagarna vet inte vilket parti de skulle rösta på i dag. Det motsvarar fem mandat i lagtinget.

Mandatfördelningen i lagtinget utgående från gallupen ses i grafen här intill. Centern (som i dag har nio mandat) och Liberalerna (som i dag har sex mandat) har båda sju mandat var. Socialdemokraterna ökar med två mandat från senaste val till fem platser. Det nya landsbygdspartiet får alltså tre platser. Moderaterna och Obundna, som idag har fyra mandat var, tappar, Moderaterna ligger nu på tre mandat och Obundna på bara två. HI och ÅF behåller sina mandat, två respektive ett. Åländsk demokrati faller ut.

Äldre och löntagare

Vilka är då dessa som anser att Åland behöver ett landsbygdsparti?

Av alla de som kryssat ja på frågan så är 38 procent beredd att också rösta på partiet om det vore val i dag. I valet 2019 röstade hälften av dem endera på Centern eller Obundna.

Över 70 procent av gruppen är pensionärer eller löntagare. Könsfördelningen är jämn.

Geografiskt hör 37 procent av dem hemma i någon av skärgårdskommunerna eller randkommunerna.

Av de som i dag är beredda att rösta på landbygdspartiet röstade hälften på Obunden samling och nästan 30 procent på Centern i valet 2019.

Över 40 procent av gruppen kommer från någon av randkommunerna och 16 procent från skärgården. 18 procent kommer från någon av centralkommunerna.

Osäkra Lib- och Ob-väljare

Andelen osäkra väljare är förhållandevis stor. När man tittar på hur den i dag osäkra gruppen röstade i valet 2019 är det 20 procent vardera som röstade på Liberalerna eller Obunden samling. 15 procent röstade på Centern.

15 procent av de osäkra deltagarna i dag röstade inte i valet 2019.

368 personer deltog i gallupen den här gången. Åland Gallup administreras av Mats Adamczak och genomförs med hjälp av Facebook. Alla svar är anonymiserade.

Anser du att ett nytt landsbygdsparti behövs?

Ja 23 procent

Nej 65 procent

Kan inte ta ställning 12 procent

Mandatfördelningen i lagtinget

Centern 7

Liberalerna 7

Socialdemokraterna 5

”Landsbygdspartiet” 3

Moderaterna 3

Hållbart initiativ 2

Obunden samling 2

Ålands framtid 1

Åländsk demokrati 0 mandat

16 procent av deltagarna är osäkra, vilket motsvarar fem mandat i lagtinget.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp