DELA
Foto: Joakim Holmström

Lagstadgad avgift ska garantera fiskevården

Är du 18 år och tycker om att kasta ut ett drag eller nät i sjön?

Då kan du få betala en fiskevårdsavgift från 2018.
Nya Åland skrev i går om att stugägare som sysslar med fisketurism rasar mot planer på att införa en ny fiskevårdsavgift för att rädda verksamheten vid Guttorps fiskodling i Sund. Guttorp har hotats av nedläggning redan i åtta års tid.

Nu bekräftas planerna – den arbetsgrupp som har utrett frågan presenterade i går sin slutrapport Hållbar finansiering av fiskevården på Åland.

Ändring av lagen

I rapporten tittar man på flera alternativ till att finansiera fiskyngelproduktionen och kommer fram till att en fiskevårdsavgift är den bästa lösningen. Arbetsgruppen föreslår en ändring i fiskelagen som ålägger alla 18 år fyllda ålänningar och turister som fiskar att betala en fiskevårdsavgift på fem euro för ett dygn, tio för tre, 15 för en vecka och 30 euro för ett helt år.

– Vi har redan skogsvårds- och jaktvårdsavgifter, det är rimligt att också de som fiskar betalar för fiskevården, säger vice lantrådet Camilla Gunell (S) som i egenskap av näringsminister varit ordförande för gruppen.

– Statlig fiskevårdsavgift finns redan i Finland, Danmark, Norge och Estland. Sverige funderar på att införa den. Den allmänna trenden är att man frångår skattefinansiering för i stället finansiera vården med avgifter som betalas av nyttjarna.

De nya bestämmelserna skulle träda i kraft från och med 2018.

Statistik från 2012 visar att cirka 11 000 ålänningar fiskar. 2013 uppgav över 20 000 turister att fiske är den främsta orsaken till att de kommit till Åland.

410 000 euro i intäkter

Arbetsgruppen har utgående från 9 000 fiskande ålänningar och 20 000 fiskande turister räknat ut att det nya systemet med avgifter kan ge intäkter på över 410 000 euro år 2020 om två tredjedelar av ålänningarna betalar avgiften och samtliga turister. I kalkylen har kostnader på 67 600 euro för administration och övervakning räknats bort.

Om man dessutom samtidigt går in för att öka produktionen och försäljningen av fiskyngel vid Guttorp skulle den fortsatta verksamheten vid anläggningen garanteras genom en årlig inkomst på 577 000 euro år 2020.

Arbetsgruppen har dessutom räknat ut att det skulle bli ungefär lika dyrt som Guttorp att importera samtliga de yngel som en hållbar fiskevård behöver i dag.

Alternativet att bara turisterna skulle betala en avgift har diskuterats i gruppen. Det har valts bort bland annat med motiveringarna att det drabbar turismen och att liknande försök både inom jakten och i Norge inte fallit väl ut. Dessutom skulle det systemet inte ge tillräckligt med inkomster.

Avsikten är att landskapets fiskeribyrå sköter administration och övervakning. Kostnaderna skulle hållas nere genom att utnyttja Visit Ålands digitala försäljningssystem i form av en så kallad micro-butik på fiskeribyråns hemsida.

Man föreslår också att fiskeribyrån ska kunna köpa in tjänster från gränsbevakningen till en årlig summa på 10 000 euro. Dessutom skulle avgiften kontrolleras i samband med försäljningen av fiskekort. Om någon ertappas utan erlagd avgift skulle det bli påföljder.

Visit Åland ordnar i kväll ett möte för alla som sysslar med någon form av fisketurism för att presentera fakta kring rapporten och diskutera förslaget. Mötet är inte öppet för massmedia.