DELA
Foto: Erkki Santamala

Lägre internhyra beräknas

I år uppgår den totala internhyran för landskapets fastigheter till knappt 17,3 miljoner euro.

Nästa år sjunker den till knappt 14,8 miljoner.
Landskapets fastighetsverk bär upp hyran av landskapsregeringen. Hyran är alltså en bokföringsmässig överföring.

Fastighetsverket finansierar alla driftskostnader och renoveringar.

I internhyran ingår driftskostnader, en schablonsumma för administration och centrala kostnader samt kapitalkostnader i form av avskrivningar.

Till detta läggs en internränta på 3,5 procent beräknad på byggnadernas värde.

Förklaringen till att internhyrorna föreslås bli lägre nästa år är att värdet på fastigheterna har justerats neråt för att uppnå genomsnittliga värden och hyresnivåer. Ålder och skick varierar från fastighet till fastighet.

Internhyressystemet är fortsättningsvis under utveckling.

Internhyran används exempelvis för att finansiera lagtingets ombyggnad och ombyggnaden av sjömansskolans kök till centralkök.

Landskapsförvaltningen betalar strax under fyra miljoner euro för Alandica (en miljon), kanslihuset (0,9 miljoner), Eckeröhallen (0,4 miljoner) och Bergskyddet (0,3 miljoner).

För Ålands sjöfartsmuseum betalas knappt 0,65 miljoner, för Ribacka 0,2 miljoner och för Jan Karlsgårdens värdshus 137 000 euro. Internhyran för Källskär har höjts från 9 000 euro 2016 till 23 000 för 2017. För Högskolan på Åland, folkhögskolan, musikinstitutet och Ålands gymnasiums fyra skolfastigheter betalar landskapet knappt 7,4 miljoner i internhyra nästa år.