DELA
Foto: Stefan Öhberg

Läget efter stormen

Ny information och varningar från räddningsledningen till allmänheten måndag eftermiddag:
– Räddningsledningen i form av en gemensam stab avslutades idag måndag kl 12, sedan läget har stabiliserats.

– Ålands Elandelslag fortsätter att jobba med ca 70 montörer och många frivilliga, särskilt från de frivilliga brandkårerna, ute på fältet för att ge flera hushåll elen tillbaka.

– Det fasta telefonnätet är nu igång på hela Åland fram till telefoncentralerna. Enskilda abonnenter kan fortsättningsvis sakna fast telefoni då avbrott kan finnas mellan central och abonnent.

– Flera bredbandscentraler ligger fortsättningsvis nere vilket begränsar tillgången på internet. Mobiltelefonin når ännu inte upp i normal täckning gällande alla tjänster. Vid problem att ringa 112 gå till en högt belägen plats utomhus.

– Ålands Vattens ledningsnät fungerar nu normalt. Mindre vattenbolag och enskilda hushåll kan sakna vatten. Dessa uppmanas ta kontakt med sin kommun.

– Kommunernas krisorganisationer jobbar vidare med att lösa lokala problem.

Viktiga uppmaningar:

– Ålands Elandelslag uppmanar alla som kopplat in generatorer i den egna fastighetens elsystem att se till att man kopplat bort fastigheten från det allmänna elnätet.

– Myndigheterna är tacksamma för alla som frivilligt hjälper till att lindra effekterna av stormen. Tänk dock på din personliga säkerhet så att inga onödiga olyckor uppstår, och jobba inte ensam och i mörker.

– Kör försiktigt. Det är halt, och det är många som jobbar med röjningsarbete vid vägarna framöver, så visa hänsyn.

– Följ era barn till skolskjutsen/skolan den närmsta tiden då det fortfarande finns nedfallna elledningar och träd som kan förorsaka fara.

– Om man tvingas att lämna ett strömlöst och kallt hus under längre tid kan det vara bra att om möjligt dränera vattenledningar (också den vattenburna värmen) för att förebygga skador.

– Rör aldrig vid nedfallna elledningar.

– Se till barn inte leker vid nedfallna träd och rotvältor.

Myndigheterna tackar alla som nu gör enorma insatser ute i verkligheten, och tackar även allmänheten för det stöd och den vänlighet som man visar alla de som jobbar ute i fält. Myndigheterna hälsar också att man har den största förståelse för alla som fortfarande saknar ström, och försäkrar att arbetet med att återställa störmförsörjningen pågår kontinuerligt.

Meddelandet är undertecknat av Johan Ehn, tf alarmmästare. (ss)