DELA
Foto: Johan Orre

Lagen som ingen följt på 20 år

Vill man ta med sig över 50 år gamla föremål från Åland när man flyttar krävs det tillstånd av landskapet. Ingen har ansökt om tillstånd på över 20 år även om det finns en lag för detta.
Landskapslagen om skydd för kulturhistoriska föremål säger att vissa kulturhistoriskt värdefulla föremål som är över 50 år gamla inte får föras ut från Åland utan särskilt tillstånd om man till exempel flyttar härifrån. Lagen har tillkommit för att begränsa utförseln av kulturföremål från landskapet och på så sätt skydda det åländska kulturarvet. Men ingen har ansökt om tillstånd att föra ut något föremål från Åland på över 20 år. Det senaste var 1993.

I höst kommer samma lag att få ett tillägg. Det kommer från ett EU-direktiv och enligt det nya lagförslaget ges Åland möjlighet att kräva tillbaka kulturhistoriskt värdefulla föremål som finns utanför Åland om så behövs.

– Det här tillägget har man inte tidigare haft. I praktiken innebär det att om ett värdefullt åländskt föremål finns i ett annat land kan man väcka åtal i landet för att få det tillbaka, säger utbildnings- och kulturminister Tony Asumaa.

Lagen fungerar också omvänt, om ett viktigt föremål från ett annat land påträffas på Åland kan det landet väcka åtal i tingsrätten här. Lagförslaget presenteras för lagtinget i höst.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!