DELA
Foto: Ida K Jansson

Lag öppnar för Attefallshus

Kraftigt förenklad bygglovsprocess, klara regler för grannars rättigheter och skyldigheter och regelbunden ventilationskontroll.

Många påverkas av förslaget till ny plan- och bygglag.
Det som går att förenkla ska förenklas. Det är en av landskapsregeringens utgångspunkter i den ändring av plan- och bygglagen som nu har överlämnats till lagtinget.

Lagförslaget har efter en remissrunda till kommunerna fått både tillägg och tydligare definitioner av vad som ska gälla.

För hela landskapet innebär lagförslaget ett mer rättvist och enhetligt system eftersom det begränsar möjligheten att tolka paragraferna på olika sätt.

I praktiken innebär förenklingen att mycket av det som i dag kräver bygglov ska ersättas med anmälningsplikt. Den som inte bor i ett område som styrs av reglerna i en detaljplan ska i framtiden bara behöva lämna in en anmälan för till exempel en mindre tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter. Lagförslaget öppnar alltså för det som i Sverige kallas för Attefallshus.

Läs mer i Nya Åland!