DELA

Lag innebär könsneutrala toaletter

Lagtinget sammanträdde igår återigen till plenum. På dagordningen stod förutom den tredje tilläggsbudgeten 2020 bland annat också landskapsregeringens förslag om ny diskrimineringslag.