DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>LITE KONKRET Regeringsprogrammet som presenterades i onsdags är alltför allmänt hållet, menar Centerledaren Harry Jansson. Han är också kritisk till förslagen att sänka rösträttsåldern och att hålla folkomröstning om kommunstrukturen.

”Låg ambitionsnivå” i regeringsprogrammet

Ambitionsnivån är låg i det regeringsprogram som presenterades i onsdags. Det menar Centerns ordförande Harry Jansson. Den slutsats han drar är att regeringspartierna inte har lyckats komma överens.

– Genom att man inte har kunnat enas avvaktar man vad det gemensamma arbetet utmynnar i.
Regeringsprogrammet är så pass allmänt skrivet att det är lätt att hålla med om mycket av det som står i det, menar Harry Jansson, ordförande för ett Centern som nu för första gången tar sig an ett regeringsprogram från oppositionsbänken.

– Det finns egentligen ingenting nytt i det, utan det är mest en sammanställning av sådant som redan diskuterats, säger han.

Positivt i programmet är målsättningen att göra Åland oberoende av fossila bränslen, anser Jansson. Även att man ska se över avgifterna inom ÅHS välkomnar han.

– Det måste bli en bättre självfinansiering inom ÅHS.

Däremot är han kritisk till idén att folkomrösta om kommunstrukturen.

– Jag kan inte förstå varför man ska slösa pengar på det. Det räcker bra med de enkäter som finns. När en kommuns invånare berörs ska de få säga sitt om sin egen kommuns framtid, men varför ska 11 000 mariehamnare säga sitt om Saltviks framtida ställning?

Men om ett alternativ är att Åland ska bli en kommun så berör det väl alla?

– Jo, men det går inte att konstruera en sådan allmän folkomröstningsmodell. De ska vara lättfattliga.

Läs om vad de andra oppositionspartierna tycker i papperstidningen eller E-Nyan!