DELA

Laddar om med jaktlag

Landskapsregeringen har utarbetat ett nytt förslag till jaktlag för Åland.

I september underkände Högsta domstolen den lag om skyddsjakt som lagtinget godkände i somras.
Det underkända lagförslaget gjorde det tillåtet att vid akut läge skjuta vargar som angriper tamdjur. Vice lantråd Camilla Gunell (C) säger att förslaget om skyddsjakt nu har omarbetats så att det borde kunna godkännas av laggranskningen.

I det nya förslaget ingår även en ny paragraf som under vissa omständigheter gör det tillåtet att vid skyddsjakt skjuta ett djur oavsett vems mark det befinner sig på. Det gäller till exempel fall där djuret kan anses utgöra en trafikfara.

För att paragrafen ska gälla måste det finnas skyddsjaktsbeslut om djuret i fråga. Skyddsjakten kan gälla till exempel varg eller vildsvin.

Läs mer i fredagens Nya Åland!